Τέστ Εγκυμοσύνης

Έλεγχος από την πρώτη μέρα καθυστέρησης

Ταχεία ποιοτική εκτίμηση από την πρώτη μέρα καθυστέρησης
Άμεσα αποτελέσματα εντός 5 λεπτών


Το τεστ εγκυμοσύνης Primo Test μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση των επιπέδων της χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG) από την πρώτη μέρα καθυστέρησης.

Η εμφάνιση της hCG αμέσως μετά την σύλληψη και η επακόλουθη αύξηση των συγκεντρώσεών της κατά τα πρώιμα στάδια της κύησης την καθιστούν άριστο δείκτη για τον εντοπισμό της εγκυμοσύνης στο αρχικό στάδιο.

Εύκολο στη χρήση, επιτρέπει την διεξαγωγή ελέγχου οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.
 
Τρόπος Χρήσης: δείτε το εσωκλειόμενο φυλλάδιο
Διατίθεται σε μονή και σε διπλή συσκευασία